Wonderlike tyd om 'n Afrikaner te wees in SA - Rapport

28 July 2019 - Vir die eerste keer in dekades is daar die geleentheid, die nood, die ywer en die samewerkingsverhoudings om Afrikaner-wees te bepaal aan die hand van ‘n gemeenskaplike, gematigde visie – eerder as die euwel van ‘n nasionalistiese verlede.

© 2020 South African Institute of Race Relations
CMS Website by Juizi

Terms & Conditions | Privacy Policy | PAIA Manual | Accuracy Guarantee | Sponsors & Donors

m