Wonderlike tyd om 'n Afrikaner te wees in SA - Rapport

Jul 28, 2019
28 July 2019 - Vir die eerste keer in dekades is daar die geleentheid, die nood, die ywer en die samewerkingsverhoudings om Afrikaner-wees te bepaal aan die hand van ‘n gemeenskaplike, gematigde visie – eerder as die euwel van ‘n nasionalistiese verlede.

Support the IRR

If you want to see a free, non-racial, and prosperous South Africa, we’re on your side.

If you believe that our country can overcome its challenges with the right policies and decisions, we’re on your side.

Join our growing movement of like-minded, freedom-loving South Africans today and help us make a real difference.

© 2023 South African Institute of Race Relations | CMS Website by Juizi