Wat weet jy van die NGV? - Maroela Media

4 September 2019 - Die enigste sekerheid met die NGV is dat dit die regering en gewone belastingbetalers ‘n tamaai klomp geld uit die sak gaan jaag….

© 2020 South African Institute of Race Relations
CMS Website by Juizi

Terms & Conditions | Privacy Policy | PAIA Manual | Accuracy Guarantee | Sponsors & Donors

m