Vestig swart boere so met groot sukses - Rapport

6 May 2018 - Indien die regering werklik swart kommersiële boere sou wou vestig, sou hulle soos volg te werk gaan.

© 2018 South African Institute of Race Relations
CMS Website by Juizi

Copyright | Accuracy Guarantee | Sponsors & Donors