Vestig swart boere so met groot sukses - Rapport

6 May 2018 - Indien die regering werklik swart kommersiële boere sou wou vestig, sou hulle soos volg te werk gaan.

© 2020 South African Institute of Race Relations
CMS Website by Juizi

Terms & Conditions | Privacy Policy | PAIA Manual | Accuracy Guarantee | Sponsors & Donors

m