Vergelykings met Piet Retief is nie onvanpas - Rapport

Nov 18, 2018
18 November 2018 - Diegene wat gedink het dat hulle met die ANC sou kon onderhandel, 'n gemeenskaplike terrein sou kon vind en 'n konstitusionele wysiging sou kon voorkom, was naiief. Die regering het hulle eenvoudig op 'n dwaalspoor gelei met versekerings terwyl hulle teen hulle aan die saamsweer was.

Support the IRR

If you want to see a free, non-racial, and prosperous South Africa, we’re on your side.

If you believe that our country can overcome its challenges with the right policies and decisions, we’re on your side.

Join our growing movement of like-minded, freedom-loving South Africans today and help us make a real difference.

© 2023 South African Institute of Race Relations | CMS Website by Juizi