Vergelykings met Piet Retief is nie onvanpas - Rapport

18 November 2018 - Diegene wat gedink het dat hulle met die ANC sou kon onderhandel, 'n gemeenskaplike terrein sou kon vind en 'n konstitusionele wysiging sou kon voorkom, was naiief. Die regering het hulle eenvoudig op 'n dwaalspoor gelei met versekerings terwyl hulle teen hulle aan die saamsweer was.

© 2020 South African Institute of Race Relations
CMS Website by Juizi

Terms & Conditions | Privacy Policy | PAIA Manual | Accuracy Guarantee | Sponsors & Donors

m