Ten minste het Eskom toe dié teikens gehaal - Rapport

Feb 24, 2019
24 February 2019 - Hulle kon dalk nie die ligte aanhou nie, maar daar is een plan waaraan Eskom gaan voldoen en dit is sy diensbilliksheidplan. Die beste kommentaar oor die gemors was die ou wat die afgelope weke gesê het: ‘Ten minste was die Titanic se ligte aan toe dit gesink het.’

Support the IRR

If you want to see a free, non-racial, and prosperous South Africa, we’re on your side.

If you believe that our country can overcome its challenges with the right policies and decisions, we’re on your side.

Join our growing movement of like-minded, freedom-loving South Africans today and help us make a real difference.

© 2023 South African Institute of Race Relations | CMS Website by Juizi