Staan self pa vir jou dade - Rapport

11 August 2019 - Wanneer ons self verantwoordelikheid aanvaar en dit van ander verwag, lê ons die fondament vir verantwoordbaarheid. As ons dit lank genoeg doen, word dit ‘n gewoonte. En dan ‘n kultuur. En dit is die manier waarop nasies slaag.

© 2020 South African Institute of Race Relations
CMS Website by Juizi

Terms & Conditions | Privacy Policy | PAIA Manual | Accuracy Guarantee | Sponsors & Donors

m