Met Mugabe-lof wys ANC hy is inherent boos - Netwerk24

22 September 2019 - Dit is sekerlik nou vir self die grootmoedigste en redelikste waarnemers duidelik dat die ANC ‘n inherent bose organisasie is en dat dit die plig van alle ordentlike Suid-Afrikaners is om alles in hul vermoë te doen om hom van sy mag te ontneem.

© 2020 South African Institute of Race Relations
CMS Website by Juizi

Terms & Conditions | Privacy Policy | PAIA Manual | Accuracy Guarantee | Sponsors & Donors

m