Gematigde wit and swart mense moet hande vat - Rapport

24 March 2019 - Ons oorweldigende indruk is dat daar ‘n enorme begeerte vir so ‘n eenheid oor rasse- and klassegrense heen bestaan, wat beteken dat dit iets is wat bereik kan word indien ‘n groot genoeg poging aangewend word.

© 2020 South African Institute of Race Relations
CMS Website by Juizi

Terms & Conditions | Privacy Policy | PAIA Manual | Accuracy Guarantee | Sponsors & Donors

m