Daar is in SA g'n rasseoorlog; dis net 'n mite - Rapport

27 January 2019 - Wat in Suid-Afrika skort, is ‘n nuwe visie en ek dink dis tyd om so ‘n visie te formuleer en ‘n nuwe kruistog te begin waarin ons poog om ‘n vrye samelewing te help skep waarin eiendomsbesit en voorspoed voorop gestel word.

© 2020 South African Institute of Race Relations
CMS Website by Juizi

Terms & Conditions | Privacy Policy | PAIA Manual | Accuracy Guarantee | Sponsors & Donors

m