Cliché van ryk wit, arm swart land uitgedien - Rapport

11 February 2018 - Terwyl die beskuldiging nog gemaak word dat wit Suid-Afrikaners die ekonomie en toegang tot Suid-Afrika se hulpbronne beheer, het die land verander.

© 2020 South African Institute of Race Relations
CMS Website by Juizi

Terms & Conditions | Privacy Policy | PAIA Manual | Accuracy Guarantee | Sponsors & Donors

m