ANC-vyandskap jeens Weste is onheilspellend - Netwerk24

Feb 10, 2019
10 February 2019 - Die ANC en die regering skryf en sê presies wat hulle glo. Hulle is werklik vyandiggesind teenoor Westerse demokrasieë – ‘n nuttige teken dat geen ware hervorming in die regerende party plaasvind nie, en ‘n tydige waarskuwing oor wat dié party eendag dalk bereid kan wees om hier te doen.

Support the IRR

If you want to see a free, non-racial, and prosperous South Africa, we’re on your side.

If you believe that our country can overcome its challenges with the right policies and decisions, we’re on your side.

Join our growing movement of like-minded, freedom-loving South Africans today and help us make a real difference.

© 2023 South African Institute of Race Relations | CMS Website by Juizi